Din är dagen. Till År och Frid

Välkommen vandrare att lära något om Forn Sed


Senast uppdaterad

2012-04-20

 

SEDEN

Vi kallar den så, vi som på förfäders vis brukar de forna kultplatserna.
Somliga kallar oss asatroende, andra hedningar.
Ett har vi gemensamt, känslan för våra forna fäder, deras seder och tro.
Vi får inte förväxlas med de som tror att de gamla sederna har med nationalism och ras att göra, inget kunde vara mer fel.
Vi är stolta utövare av den tro som har utövats i obruten följd sedan mer än två tusen år tillbaka i detta område som vi idag kallar norden.

Den tro som Vi nämner Den Forna Seden

Dela Sidan