Denna sida har tillkommit som ett led i att få flera människor att upptäcka det förkristna arvet i Sverige och Norden